Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

PROGRAM EDUKACYJNY „AKTYWNI BŁĘKITNI - Szkoła przyjazna Wodzie 2021/2022''.

Głównym zadaniem Programu jest upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz wyrobienie poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody oraz szeroko rozumianej gospodarki wodnej.

Realizacja programu trwa od 1 listopada 2021 r. do końca czerwca 2022

w klasach I- VIII. W ramach projektu przewidziano realizację wielu przedsięwzięciach:

  1. Udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych.
  2. Udział w pokazach ratownictwa wodnego zorganizowanego przez Policję, Straż Pożarną lub WOPR.
  3. Udział w konkursie tematycznym w zakresie wiedzy o wodzie: woda jako źródło życia, woda jako miejsce pracy i wypoczynku, woda jako droga transportu, woda jako źródło energii i surowców.

Efekty działań:

  • Wyrobienie poprawnych nawyków wykorzystywania wody,
  • Wzrost świadomości i wiedzy w zakresie zagrożeń jakie niesie woda,
  • Uczniowie wiedzą, jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią (dobre nawyki),
  • Wzrost wiedzy na temat bezpiecznego odpoczynku i korzystania z zasobów wodnych.

W ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne w klasach I-VIII :

  1. Jak sobie radzić z wielką wodą.
  2. Stop suszy! Czym jest susza i jak możemy przeciwdziałać jej skutkom w najbliższym otoczeniu? Dlaczego ważna jest retencja?

Uczniowie przygotowali plakaty dotyczące suszy, powodzi, wykorzystania wody i prezentowali wyniki swojej pracy, rozwiązywali testy, pracowali z mapą. Dzięki wykorzystaniu metod aktywnych pogłębiali swoja wiedzę.

Przed nami kolejne przedsięwzięcia, o których na bieżąco będziemy informować.

Małgorzata Kiszowara