Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. „Mała szkoła - Wielcy My - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.