Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

18 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej już po raz trzynasty odbyła się impreza pod nazwą „Święto Szkoły”, a po raz jedenasty – Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Sawin. W imprezie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy, rodzice, mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście.

Na olimpiadę lekkoatletyczną złożyły się następujące konkurencje: bieg sztafetowy, rzut piłeczką palantową, skok w dal, bieg krótkodystansowy, rzut piłką lekarską, przeciąganie liny.

 

Wyłoniono indywidualnych zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach. Są to:

  • w rzucie piłeczką palantową: Urszula Jeziorna z SP Sawin (27,8 m), Jakub Kusiak z SP Czułczyce (40 m)
  • w skoku w dal: Kamila Lenc z SP Wólka Petryłowska (3,35 m), Krystian Kędzierawski z SP Bukowa Wielka (3,95 m)
  • w rzucie piłką lekarską: Dorota Kaźmierak z SP Czułczyce (7,90 m), Miłosz Pecyna z SP Sawin (9,90 m).

Drużynowo I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sawinie, II – ze Szkoły Podstawowej w Czułczycach, III – ze Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej, IV – ze Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej.

Olimpiadę przeprowadził nauczyciel Jerzy Suchonos przy wsparciu opiekunów uczniów z pozostałych szkół.

Puchary ufundowane przez Wójta Gminy Sawin Andrzeja Mazura oraz nagrody rzeczowe, dyplomy i podziękowania wręczyli: sekretarz UG Sawin Andrzej Skóra i dyrektor SP w Wólce Petryłowskiej, Róża Sajek.

Wiele radości i przyjemności dały uczestnikom imprezy lody ufundowane przez Pana Andrzeja Skórę oraz kiełbaski z grilla przygotowane przez Radę Rodziców.

Szczególną atrakcją imprezy był pokaz sprzętu technicznego przygotowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Woli Uhruskiej oraz pogadanka na temat roli straży granicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa ludności. Pokaz sprzętu cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci, jak i dorosłych.

Zwieńczeniem festynu była część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły. Złożyły się nań: przedstawienie pt. „Calineczka” w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III oraz inscenizacja obrazująca historię szkoły i scenka pt. „Grunt to rodzinka!” w wykonaniu uczniów klas IV-VI. Dzieci przygotowały do występów panie: Agnieszka Nowicka-Malec i Karolina Fajks.

Uczestnicy imprezy mieli możliwość obejrzenia w szkole wystawy prac uczniowskich. Ekspozycja była związana z realizacją profilaktyki uzależnień, głównie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Serdeczna podziękowania kieruję do darczyńców imprezy. A są to: Wójt Gminy Sawin Andrzej Mazur, Sekretarz UG Sawin Andrzej Skóra, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwo Zofia i Piotr Wojciechowscy, Rada Rodziców.

Bez ich dobrej woli, serca i ofiarności nie byłoby możliwe przeprowadzenie uroczystości w opisanym wyżej wymiarze.

Impreza była udana! Upłynęła w miłej, rodzinnej i przyjaznej atmosferze. Ukształtowały ją: piękna pogoda, wsparcie zaproszonych gości i kolejne punkty programu.

Gorące podziękowania kieruję również do wszystkich nauczycieli oraz rodziców, którzy licznie i ochoczo zaangażowali się w przeprowadzenie „Święta Szkoły”.

Radość, uśmiech, szczęście i sukcesy dzieci są dla nas największymi dowodami wdzięczności – a to osiągnęliśmy!

XI Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Sawin oraz XIII „Święto Szkoły” to już historia. Będziemy ją tworzyli również w przyszłych latach.

Zapraszamy za rok.