Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Od kwietnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej realizowany jest projekt „ Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

Uczestnicy to 32 uczniów SP, którzy w ramach projektu uczęszczają na dodatkowe zajęcia z matematyki oraz zajęcia matematyczno-przyrodnicze, z języka angielskiego, polonistyczno-artystyczne i zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, logopedyczna, zajęcia fizjoterapeutyczne.

Dotychczas zrealizowano:

  • 48 godzin zajęć matematycznych i matematyczno-przyrodniczych dla 14 chłopców i 10 dziewczynek w ramach których m.in.: doskonalono umiejętności mnożenia i dzielenia, odejmowania, dodawania z wykorzystaniem tabelek, grafów, gier i zabaw matematycznych i zadań z treścią, wykonywano obliczenia kalendarzowe, kształcono umiejętności obliczania obwodów figur geometrycznych, poznawano właściwości i źródła zanieczyszczeń, poznawano urządzenia pomiarowe, właściwości wody i jej rolę w życiu człowieka, wody powierzchniowe i wykonywano obliczenia ich prędkości, uczono się odczytywania z map informacji, obliczania czasu i rzeczywistej odległości;
  • 16 godzin zajęć z języka angielskiego dla 11 dziewczynek i 5 chłopców, w ramach których m.in.: uczono się powitania, poznawano liczby i kolory, słownictwo związane z zabawkami, zdrowym trybem życia i wakacjami, poznawano czasownik „have got”, uczono się słownictwa związanego z rodziną, najlepszym przyjacielem, present coninuous, present simple;
  • 8 godzin zajęć polonistyczno-artystycznych dla 5 dziewczynek i 3 chłopców w ramach których m.in.: poznawano różne dziedziny sztuki, zapoznano się ze słownictwem i środkami przekazu teatralnego, poznawano słownik terminów teatralnych, analizowano utwory literackie pod kątem sytuacji lirycznych, opisu sytuacji, emocji i uczuć;
  • 48 godzin zajęć specjalistycznych dla 12 dziewczynek i 18 chłopców w tym:
    • terapia pedagogiczna – 8 godzin dla 2 dziewczynek i 3 chłopców w ramach której m.in.: wykonywano ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające pisanie, rozwijano sprawności ręki wiodącej podczas pisania, usprawniano koordynację wzrokowo- ruchową i orientacji przestrzennej, wykonywano ćwiczenia sprawności manualnej, ćwiczono podział wyrazów na sylaby, różnicowanie słów podobnie brzmiących, wykonywano zabawy i ćwiczenia gramatyczne;
    • terapia logopedyczna – 16 godzin dla 5 chłopców i 5 dziewczynek w ramach której m.in.: dokonano diagnozy logopedycznej, wykonywano ćwiczenia motoryczne usprawniające pracę artykulatorów, rozwijające słuch fonemowy, utrwalano prawidłowy tor oddechowy, rozwijano umiejętności posługiwania się głosem, wrażliwość słuchową;
    • zajęcia z fizjoteraputyczne - 24 godziny dla 5 dziewczynek i 10 chłopców. W ramach zajęć m.in.: wykonywano ćwiczenia korekcyjne wyrabiające nawyki zachowywania prawidłowej postawy ciała, z uwzględnieniem wad stóp, bocznego skrzywienia kręgosłupa, wykonywano ćwiczenia relaksacyjne z towarzyszeniem muzyki relaksacyjnej.

Podczas przerw między zajęciami uczniowie otrzymują poczęstunek a po zajęciach mają zapewniony transport do domu. W trakcie zajęć korzystają z bogatej bazy dydaktycznej szkoły doposażonej w ramach projektu. 

Zajęcia zostaną wznowione wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Szczegółowe informacje: Biuro Projektu – Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej, Petryłów 15, 22-107 Sawin, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.sppetrylow.sawin.pl.

Projekt „Mała szkoła – Wielcy MY
– wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego