Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Tradycją już jest, że szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata.”
W tym roku akcję przeprowadziliśmy 20 września. Hasłem przewodnim było: „Odkrywamy czystą Polskę”.
„Odprawa” odbyła się na korytarzu szkolnym. Pani Małgorzata Kiszowara przeprowadziła pogadankę na temat genezy akcji, jej celów i dotychczasowego przebiegu. Wyznaczyła poszczególnym klasom tereny do uprzątnięcia, przydzieliła worki i rękawice ochronne. Następnie uczniowie pod opieką nauczycieli udali się na wyznaczone tereny. Łącznie zebrano 10 worków śmieci, głównie papieru i plastikowych opakowań. Najbliższa okolica – tereny przydrożne i przystanki pozostały czyste. Uczniowie byli zadowoleni z dobrze wykonanej i bardzo pożytecznej pracy. Obiecali, że będą dbali o czystą Polskę, nie będą zaśmiecali środowiska.
Miłym zakończeniem akcji „Sprzątanie Świata 2013” było wspólne ognisko przygotowane przez Radę Rodziców.
Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej podobnie jak w latach poprzednich ,uczestniczyła w akcji "Sprzątanie Świata", które odbyło się 20 września 2013 r. pod hasłem "Odkrywamy czystą Polskę". Uczniowie klas 0-VI wraz z nauczycielami rozpoczęli akcje pogadanką o przebiegu i celu akcji, następnie każdej klasie został przydzielony inny teren do posprzątania.
Uczniowie podczas sprzątania używali rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do foliowych worków. Akcja przebiegała sprawnie, uczniowie zebrali łącznie 10 worków odpadów, wśród których przewagę stanowił papier i plastik.
W nagrodę za ciężką i wyczerpującą, ale dającą satysfakcję pracę dzieci czekała niespodzianka – ognisko z pysznymi kiełbaskami i gorącą herbatą ufundowane przez Radę Rodziców, za co bardzo dziękujemy.