Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

11 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej pani Janina Chmielewska, pielęgniarka szkolna z Przychodni Medycyny Rodzinnej LUDI - MED przeprowadziła konkurs pt. „Profilaktyka”. Miał on charakter pisemnego testu. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z klasy II i III. Dzieci miały za zadanie wykazać się znajomością prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Pytania dotyczyły min. profilaktyki, wad postawy, ubioru, higieny i odżywiania, znajomości numerów alarmowych. Okazało się, że nasi wychowankowie poradzili sobie z tym dobrze. Największą wiedzę na posiedli:

  • Igor Łubkowski - I miejsce (kl. III),
  • Patrycja Gaj vel Demczuk- II miejsce (kl. II),
  • Piotr Pytel - III miejsce (kl. III).

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Laureaci otrzymali kaski rowerowe, pozostali uczestnicy – książki, zabawki i przybory szkolne.
Nagrody zostały ufundowane przez panią pielęgniarkę Janinę Chmielewską i panią doktor Grażynę Ludwików.