Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Stan zdrowotny polskiej młodzieży jest niezadowalający. Niepokojący jest też obraz postępujących zagrożeń zdrowotnych z tytułu narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu. Nie ma lepszej profilaktyki niż uprawianie sportu i aktywności ruchowej. W początkowych latach życia bardzo wiele zależy od otoczenia, w którym dzieci żyją i rozwijają się. Rozpoczynając życie młody człowiek powinien uczyć się wykorzystywać swoją energię w pożyteczny sposób.

 

1. CELEM OLIMPIADY JEST: 

 • kształtowanie pożądanej postawy zawodnika i kibica sportowego, 
 • zachęcanie młodzieży i rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu sposobem walki z uzależnieniami,
 • przeciwdziałanie agresji, alkoholizmowi i nikotynizmowi,
 • działanie na rzecz spokoju i bezpieczeństwa ludności 
 • rozwój sprawności fizycznej, 
 • popularyzacja sportu jako alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, 
 • profilaktyka uzależnień, 
 • promocja szkoły i walorów przyrodniczych naszej miejscowości.

 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • 17.06.2014 r. godz. 9:00 Boisko szkolne Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej.

3. UCZESTNICTWO:

 • W zawodach biorą udział reprezentacje szkół z terenu gminy Sawin. Każda szkoła podstawowa może wystawić w zawodach 5 uczestników + 1 (zawodnik rezerwowy) w kategorii dziewczęta i 5 uczestników + 1 (zawodnik rezerwowy) w kategorii chłopców z klas IV – VI.

 

4. REGULAMIN: 

I. Przeciąganie liny

 • w konkurencji biorą udział wspólnie chłopcy i dziewczęta,
 • wygrywa ta drużyna, która przeciągnie na swoją stronę. kokardę zamocowaną na linie. 

 

II. Skok w dal

 • skoki wszystkich zawodników jednej drużyny zostaną zsumowane,
 • wygrywa ta drużyna, która uzyska najlepszą odległość łącznie oddanych skoków.

 

III. Bieg na 60 m.

 • czasy poszczególnych zawodników zostaną zsumowane,
 • zwycięża ta drużyna, która w poszczególnych biegach uzyska największą liczbę punktów.

 

IV. Rzut piłką lekarską 2 kg.

 • piłka zostaje wyrzucona za siebie,
 • liczy się łączną odległość rzutów całej drużyny 10 osobowej ( dz. ch.).

 

V. Sztafeta 5 x 100 m

 • bieg ze zmianą pałeczki sztafetowej,
 • konkurencja zostanie rozegrana oddzielnie dla dziewcząt i chłopców,
 • za każde zwycięstwo drużyna otrzymuje I – 3 pkt, II – 2 pkt, III – 1 pkt.

 

VI. Rzut piłką palantową

 • konkurencja zostanie rozegrana oddzielnie dla dziewcząt i chłopców,
 • zwycięstwo drużyna otrzymuje I – 3 pkt, II – 2 pkt, III – 1 pkt.

 

DRUŻYNA, KTÓRA W OGÓLNEJ KLASYFIKACJJI SZKÓŁ OTRZYMA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZWYCIĘŻA CAŁE ZAWODY.

 

NAGRODY

 • wszystkie drużyny otrzymają dyplomy i drobne upominki,
 • drużyna zwycięska otrzyma puchar ufundowany przez Wójta Gminy Sawin.

 

UWAGI KOŃCOWE

 • zawodników obowiązuje strój sportowy, wszelkie interpretacje niniejszego regulaminu należą do organizatorów,
 • organizatorzy olimpiady proszą o przybycie ekip na godz. 8:50,
 • przed rozpoczęciem turnieju drużyny zobowiązane są do przedstawienia imiennych list zawodników z podaniem roku urodzenia uczestników,
 • informacje o przystąpieniu do Olimpiady należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • organizatorzy zapewniają uczestnikom napoje i niewielki poczęstunek,
 • informacje o przystąpieniu do Olimpiady należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem, w celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się telefonicznie z panem Jerzym Suchonosem – tel. kom. 509 642 175.

 

MILE WIDZIANI KIBICE!

 

ORGANIZATORZY:

 • Wójt Gminy Sawin
 • Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej