Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem uczestniczą w konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym. Są to konkursy wiedzowe, sportowe, recytatorskie, plastyczne i inne.

Osiągnięcia naszych wychowanków są tym bardziej znaczące, że mamy bardzo mało uczniów w klasach i w zmaganiach konkursowych uczestniczą prawie wszyscy uczniowie, nie tylko wybrani, najlepsi… Stwarzamy możliwość przeżywania sukcesu wszystkim uczniom!

Bardzo znaczącym miernikiem pracy szkoły jest wynik sprawdzianu zewnętrznego. W tym roku jest on bardzo wysoki. Średni wynik szkoły to 32,5 punktów, na 40 możliwych do uzyskania. W skali standardowej dziewiątki jest to wynik najwyższy i zdobyło go tylko 3,3% szkół w rejonie OKE Kraków i 3,7% szkół w Polsce! Najwyższy wynik ucznia to 39 punktów. Osiągnął go Ignacy Mroczek. Najniższy wynik to 29 punktów. 

Dla porównania podam następujące wyniki:

  • Szkoła w Wólce Petryłowskiej: 32,5 pkt

  • gmina Sawin – 27,5 pkt

  • powiat chełmski – 24,4 pkt

  • województwo lubelskie – 25,8 pkt 

  • kraj – 25,82 pkt.

Osiągnięty przez szkołę wynik świadczy o zdolnościach uczniów i o prawidłowo prowadzonej pracy szkoły. Wsparciem dla realizacji podstawy programowej był projekt „Mała szkoła – Wielcy MY wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej” – uczniowie korzystali z zajęć rozwijających zainteresowania i wyrównawczych m.in. z języka polskiego i matematyki.