Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata, płynie wraz nami przez szkolne lata”

13 października w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto oświaty, pedagogów i pracowników szkoły.

Uczniowie klas IV-VI zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym przypomnieli, dlaczego święto potocznie zwane Dniem Nauczyciela, przypada akurat na 14 października oraz wierszem i piosenką podziękowali swoim nauczycielom za przekazywaną wiedzę, zdobyte umiejętności, poświęcenie i serce wkładane w pracę z podopiecznymi. Uczniowie podkreślili, że nauczyciele wkładają wiele starań i wysiłku, by rozniecić w swoich wychowankach płomień ambicji i aspiracji, mobilizują ich do pracy i rozwijania pasji. Do słów wdzięczności uczniowie dołączyli również własnoręcznie wykonane prezenty – każdy z pedagogów i pani sprzątaczka otrzymali słodkie drzewka szczęścia.

Po wystąpieniu uczniów głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Fedorowicz. Pani Fedorowicz podziękowała nauczycielom za trud i zaangażowanie wkładane w pracę z uczniami, złożyła również wszystkim pedagogom najserdeczniejsze życzenia i wręczyła na ręce Pani Dyrektor prezent – kosz słodkości i przepięknie wykonaną tabliczkę z mottem, które powinno przyświecać pracy każdego nauczyciela: Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

Po przemówieniu Pani Fedorowicz głos zabrała Dyrektor SP w Wólce Petryłowskiej Pani Róża Sajek, która podziękowała Radzie Rodziców i Społeczności Uczniowskiej za życzenia. Pani Dyrektor przypomniała, że praca nauczyciela jest pracą bardzo odpowiedzialną, jest misją w kształtowaniu i wychowaniu młodych umysłów. Pani Dyrektor złożyła wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia oraz podała nazwiska nauczycieli, którzy za wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali nagrody Dyrektora Szkoły.

Akademia przygotowana przez uczniów spotkała się z życzliwym przyjęciem widzów, wystąpienie Pani Dyrektor i przewodniczącej RR publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Dzień Edukacji Narodowej w SP w Wólce Petryłowskiej upłynął w radosnej atmosferze, pełnej wzruszeń, szczerych życzeń i wyrazów wdzięczności wyrażanych zarówno przez uczniów, jak i rodziców.