Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dnia 25.09.2015 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Wybory poprzedziła zacięta kampania, korytarz szkolny został obwieszony plakatami wyborczymi, kandydaci zachęcali do głosowania na swoją osobę podczas wystąpień publicznych, ich zwolennicy agitowali uczniów na przerwach śródlekcyjnych, przed i po zajęciach lekcyjnych. 

W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym dnia 25. września, uczniowie klas I-VI zdecydowali, że przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego SP w Wólce Petryłowskiej zostanie Julia Jaglewicz z klasy V. Zwycięstwo tej kandydatki chyba nikogo nie zaskoczyło - Julia uzyskuje bardzo wysokie wyniki w nauce, jest laureatką wielu konkursów na szczeblu powiatowym, gminnym i szkolnym, chętnie angażuje się w życie kulturalne szkoły, aktywnie włącza się w przygotowanie imprez oraz uroczystości szkolnych i przede wszystkim jest dziewczynką bardzo kulturalną, jej zachowanie to wzór do naśladowania dla wielu uczniów. Zastępcą Julii została Sandra Struska z klasy VI – Sandra również może się pochwalić dobrymi wynikami w nauce i chętnie współpracuje przy organizacji życia kulturalno-rozrywkowego szkoły. Sekretarzem SU została Julia Woźniakowska- ten wybór również nikogo nie zaskoczył - Julia znana jest w całej szkole ze swoich zdolności artystycznych i posługiwania się piękną kaligrafią.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego SP w Wólce Petryłowskiej były doskonałą lekcją demokracji. Przygotowały przyszłych wyborców do życia w społeczeństwie, które dokonuje rozsądnych, przemyślanych decyzji odnośnie kandydatów reprezentujących ich interesy.