sp wolka petrylowskaSzkoła Podstawowa

w Wólce Petryłowskiej

22-107 Sawin, Petryłów 15

tel. (082) 567 25 08

Filtr
 • Informacja o wynikach z postępowania nr 7/SPWP/POKL/2013

  Informacja o wynikach z postępowania nr 7/SPWP/POKL/2013 dotyczącego świadczenia usług edukacyjnych w ramach projektu nr  POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

  Szczegóły w załaczniku.

 • Sprzątanie Świata 2013

  Tradycją już jest, że szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata.”
  W tym roku akcję przeprowadziliśmy 20 września. Hasłem przewodnim było: „Odkrywamy czystą Polskę”.
  „Odprawa” odbyła się na korytarzu szkolnym. Pani Małgorzata Kiszowara przeprowadziła pogadankę na temat genezy akcji, jej celów i dotychczasowego przebiegu. Wyznaczyła poszczególnym klasom tereny do uprzątnięcia, przydzieliła worki i
  ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty 7/SPWP/POKL/2013

  Zaproszenie do złożenia oferty 7/SPWP/POKL/2013 dotyczącej świadczenia usług edukacyjnych – przeprowadzenia dodatkowych zajęć z języka angielskiego w ramach projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

  W związku z realizacją projektu pn. „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w

  ...
 • Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  Od kwietnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej realizowany jest projekt „ Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

  Uczestnicy to 32 uczniów SP, którzy w ramach projektu uczęszczają na dodatkowe zajęcia z matematyki oraz zajęcia matematyczno-przyrodnicze, z języka angielskiego,

  ...
 • „Święto Szkoły” w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  18 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej już po raz trzynasty odbyła się impreza pod nazwą „Święto Szkoły”, a po raz jedenasty – Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Sawin. W imprezie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy, rodzice, mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście.

  Na olimpiadę lekkoatletyczną

  ...
 • Święto Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „Święcie Szkoły” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Wólce Petryłowskiej w dniu 18 czerwca 2013 roku na szkolnym boisku. 

  Program imprezy:

  • 9:30 – 12:00 – XI Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Sawin
  • 12:00 – 12:30 – Piknik integracyjny (kiełbaski z grilla oraz lody ufundowane przez Pana Andrzeja Skórę, sekretarza
  ...
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Doposażanie bazy dydaktycznej SP w Wólce Petryłowskiej

  Doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. Mała szkoła-Wielcy My-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej
  Numer ogłoszenia: 229264 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 • Informacja o ponownym wyborze oferty

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. „Mała szkoła – Wielcy My- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.
  Część zamówienia 1 – Materiały dydaktyczne dla uczestników

 • INFORMACJA O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. „Mała szkoła – Wielcy My- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

  Załączniki:

  ...
 • Informacja o wyborze oferty - dostawa artykułów biurowych

  DOTYCZY: dostawy artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła – Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

  Szczegóły w załaczniku.