sp wolka petrylowskaSzkoła Podstawowa

w Wólce Petryłowskiej

22-107 Sawin, Petryłów 15

tel. (082) 567 25 08

Filtr
 • Informacja o ponownym wyborze oferty

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. „Mała szkoła – Wielcy My- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

  Informacja o wyborze oferty - doposażanie bazy dydaktycznej

  Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. „Mała szkoła - Wielcy My - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

  ...
 • Informacja o wyborze oferty - usługa transportowa

  Informacja o wyborze oferty dotyczącej usługi transportowej dla uczestników projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

  ...
 • Informacja o wyborze oferty - świadczenie usług edukacyjnych

 • Informacja o wyborze oferty - dostawa poczęstunku

 • Doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. Mała szkoła-Wielcy My-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  Doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. Mała szkoła-Wielcy My-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  Numer ogłoszenia: 153300 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 • Zaproszenie do złożenia oferty 6/SPWP/POKL/2013

  Zaproszenie do złożenia oferty 6/SPWP/POKL/2013 dotyczącej dostawy artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

  W związku z realizacją projektu pn. „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”, w ramach Priorytetu IX.

  ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty 5/SPWP/POKL/2013

  Zaproszenie do złożenia oferty 5/SPWP/POKL/2013 dotyczącej usługi transportowej w ramach projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła – Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

  W związku z realizacją projektu pn. „Mała szkoła – Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”, w ramach

  ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty 4/SPWP/POKL/2013

  Zaproszenie do złożenia oferty 4/SPWP/POKL/2013 dotyczącej dostawy poczęstunku w ramach projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

  W związku z realizacją projektu pn. „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i

  ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty 3/SPWP/POKL/2013

  Zaproszenie do złożenia oferty 3/SPWP/POKL/2013 dotyczącej świadczenia usług edukacyjnych w ramach projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła – Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

  W związku z realizacją projektu pn. „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”, w ramach Priorytetu IX. Rozwój

  ...