sp wolka petrylowskaSzkoła Podstawowa

w Wólce Petryłowskiej

22-107 Sawin, Petryłów 15

tel. (082) 567 25 08

Filtr
 • Informacja o wyborze oferty - kierownik zajęć

 • Informacja o wyborze oferty - koordynator projektu

 • Zaproszenie do złożenia oferty - wybór Kierownika Zajęć

  Zaproszenie do złożenia oferty 2/SPWP/POKL/2013
  dotyczące wyboru Kierownika Zajęć
  dot. projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12
  „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

  W związku z realizacją projektu pn. „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły

  ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty - wybór Koordynatora Projektu

  Zaproszenie do złożenia oferty 1/SPWP/POKL/2013
  dotyczące wyboru Koordynatora Projektu
  dot. projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12
  „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

  W związku z realizacją projektu pn. „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły

  ...
 • Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ubiegłym roku ogłosił konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

  ...
 • Święto Szkoły w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  14 czerwca w SP w Wólce Petryłowskiej obchodziliśmy coroczne święto – Święto Szkoły. W tym dniu gościliśmy na terenie naszej placówki nie tylko sportowców ze szkól z trenu Gminy Sawin, ale również zaproszonych gości, m.in. Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie mł. bryg, Sławomira Kozieja, mł. aspiranta Ewę Czyż – rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Wójta Gminy Sawin Andrzeja Mazura, Sekretarza Gminy Sawin

  ...
 • Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  Dzień Dziecka w SP w Wólce Petryłowskiej obchodziliśmy w trochę nietypowy sposób, otóż uczniowie naszej placówki z opiekunami i przedstawicielami rodziców udali się z wizytą do Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej. Funkcjonariusze straży przyjęli nas bardzo serdecznie, mogliśmy zwiedzić wnętrze placówki, m.in. sale, gdzie przebywają tymczasowo zatrzymani, podejrzani o popełnienie przestępstwa. Każdy z uczniów mógł dotknąć, a nawet przymierzyć sprzętu, z

  ...

Strona 9 z 9