Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

27 lutego 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie. 

Cele wyjazdu: zapoznanie z fauną PPN, ze sposobami ochrony żółwia błotnego, prezentacja zwierząt zapadających w sen zimowy, przyczyny migracji ptactwa. Ponadto były realizowane cele wychowawcze, takie jak: integracja grupy, zachowanie się w autobusie i innym miejscu publicznym, współdziałanie w zespole.

W lekcji wzięło udział 46

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dzień Babci i Dzień Dziadka na stałe zapisał się w naszym szkolnym kalendarzu. W tym roku obchodziliśmy go uroczyście w naszej placówce 21 stycznia. Frekwencja była wspaniała. Przybyło ponad 40 osób. Cieszymy się, że Dziadkowie chętnie korzystają z naszego zaproszenia i mają dla nas czas. Tego dnia Babcie i Dziadkowie obdarzeni zostali szczególnymi dowodami miłości. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Róża Sajek, która serdecznie powitała gości i swoimi słowami wprowadziła wszystkich w

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

16 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej pani pielęgniarka Janina Chmielewska przeprowadziła konkurs wiedzowy pt. „Profilaktyka. Pierwsza pomoc przedlekarska”. Konkurs miał formę pisemnego testu składającego się z 21 pytań, przystąpiło do niego 20 uczniów z klas IV - VI. Dzieci miały za zadanie wykazać się znajomością prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i zasad wzywania oraz udzielania pierwszej pomocy. Nasi wychowankowie z pytaniami testowymi poradzili sobie bardzo

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

28 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski skierowany do dzieci klas I – III oraz rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas IV – VI pt. „Mój ulubiony poeta i jego twórczość”. Konkursy przygotowały: Karolina Fajks i Teresa Stebelska. Do konkursów przystąpili uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy Sawin. 

Pięcioosobowa Komisja w skład, której wchodzili wydelegowani nauczyciele ze szkół biorących udział w

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

26 listopada 2014r. dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie kl. I - III, nauczyciele oraz rodzice uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Chełmskiego Domu Kultury. Wyjazd zorganizowano z inicjatywy przewodniczącej Rady Rodziców – pani Małgorzaty Fedorowicz.

Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowań kulturą, nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze sztuką teatralną i dużą sceną, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z twórczością dla dzieci oraz wdrażanie do kulturalnego

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 13.11.2014 roku w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej siedmioro dzieci z klasy I złożyło uroczyste ślubowanie oraz zostało pasowanych przez Panią Dyrektor na uczniów tejże szkoły. Dzieci przedstawiły część artystyczną, przygotowaną specjalnie na tę uroczystość pod kierunkiem wychowawczyni. Otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczyła Pani Dyrektor oraz skromne upominki od Pani Dyrektor, Wójta Gminy, Księdza proboszcza, Rady Rodziców i rodziców.

W uroczystości uczestniczyli

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

10 listopada 2014 r. w SP w Wólce Petryłowskiej odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Akademię przygotowali uczniowie klas IV – VI wraz z opiekunami Iwoną Wołoszkiewicz i Karoliną Fajks.

Młodzi aktorzy recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej, przypomnieli fakty historyczne dotyczące dramatycznej walki o odzyskanie wolności w czasie 123 lat niewoli, odgrywali również sugestywne scenki ilustrujące kolejne rozbiory Polski. 

Dzięki

...