Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

22 października 2014r. odwiedziła naszą szkołę grupa artystyczna „Rekonstrukto”, która zaprezentowała pokaz historyczny zatytułowany „Życie i kultura w średniowieczu”. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-VI mieli niecodzienną okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii.

Podczas pokazu dzieci zostały zapoznane z charakterystycznymi elementami  kultury epoki średniowiecza. Poznały dawne obyczaje, dowiedziały się z czego składał się ekwipunek oraz uzbrojenie rycerza i w jaki sposób dawniej karano

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

16 października 2014 r. 32 uczniów klas I – VI i 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej wzięło udział w „Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca”. Celem akcji było nauczenie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia. W Polsce organizatorem wydarzenia była Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedsięwzięcie miało charakter otwarty, wystarczyło mieć dostęp do fantoma i zarejestrować się na stronie

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

15 października 2014r. uczniowie  Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej  uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Lublina. Celem wyjazdu było obejrzenie spektaklu w teatrze im. H.CH. Andersena w Lublinie i  lekcja muzealna w Muzeum Lubelskim.

Pierwszym punktem programu wycieczki była wizyta w teatrze im. H. CH. Andersena. Uczniowie wzięli udział w prelekcji, podczas której poznali funkcjonowanie teatru „od kuchni”, dowiedzieli się jak na potrzeby spektaklu tworzy się pacynki, kukiełki i

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata, płynie wraz nami przez szkolne lata”

13 października w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto oświaty, pedagogów i pracowników szkoły.

Uczniowie klas IV-VI zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym przypomnieli, dlaczego święto potocznie zwane Dniem Nauczyciela, przypada akurat na 14 października oraz wierszem i piosenką podziękowali swoim nauczycielom za przekazywaną

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dnia 30.09.2014 roku w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbył się Szkolny Dzień Chłopaka zorganizowany przez uczniów oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego, panią Agnieszkę Nowicką-Malec.

Dzień ten był dniem bez oceny niedostatecznej dla wszystkich chłopców. Zorganizowana została dyskoteka z konkursami oraz słodki poczęstunek. Na początku dyskoteki dziewczyny zaśpiewały chłopcom „sto lat” i wręczyły słodycze opatrzone miłym słowem. Następnie odbyły się konkursy. Pierwszy konkurs polegał na

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

29 września 2014 roku w Sawinie miały miejsce gminne obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Wzięli w nich udział uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej.

Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w prelekcji zorganizowanej przez Zespół Szkół w Sawinie dotyczącej zaangażowania mieszkańców Gminy Sawin w organizowanie i działalność lokalnych oddziałów AK. Dzieci mogły posłuchać wspomnień naocznych świadków tamtych wydarzeń oraz wysłuchać nagrań archiwalnych. Z

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jak co roku, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Hasłem przewodnim akcji 2014 jest „Turysto, szanuj środowisko”. Wyjątkowo w roku 2014 akcja została podzielona na dwa etapy, pierwszy przed trzecim weekendem września, drugi zaś w kwietniu 2015 r. Tym razem organizatorzy zachęcają do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody, promują „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

4 września 2014 r. zorganizowano gminny rajd „Śladami pamięci...”. Celem tego przedsięwzięcia było pokazanie uczniom ze szkół z terenu Gminy Sawin miejsc upamiętniających miejsca pobytu i męczeńską śmierć żołnierzy walczących o niepodległość naszej małej Ojczyzny w czasie powstania styczniowego i II wojny światowej. W rajdzie wzięli udział uczniowie klas IV – VI wraz z wychowawcami. 

Uczestnicy rajdu odwiedzili symboliczne mogiły i miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie naszej gminy,

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

17 czerwca 2014 roku już po raz dwunasty w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbyła się Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Sawin oraz Święto Szkoły.

W olimpiadzie lekkoatletycznej uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych w Sawinie, Czułczycach i Wólce Petryłowskiej. Po zsumowaniu wyników z sześciu rozegranych konkurencji okazało się, że I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Sawinie, II -- Szkoła Podstawowa w Czułczycach, III -- Szkoła

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem uczestniczą w konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym. Są to konkursy wiedzowe, sportowe, recytatorskie, plastyczne i inne.

Osiągnięcia naszych wychowanków są tym bardziej znaczące, że mamy bardzo mało uczniów w klasach i w zmaganiach konkursowych uczestniczą prawie wszyscy uczniowie, nie tylko wybrani, najlepsi… Stwarzamy możliwość przeżywania sukcesu wszystkim uczniom!

Bardzo znaczącym miernikiem pracy szkoły jest wynik sprawdzianu

...