Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

10 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej miało miejsce spotkanie integracyjne. Uczestniczyli w nim rodzice, nauczyciele i uczniowie. Celami spotkania były: integracja podmiotów szkoły, kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz wykonanie bożonarodzeniowych stroików.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

26 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski skierowany do dzieci klas I – III pt. „Przyroda i ekologia w poezji” oraz rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas IV – VI o tematyce przyrodniczo - ekologicznej. Konkursy przygotowały: Karolina Fajks i Teresa Stebelska. Do konkursu plastycznego przystąpili uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy Sawin. Natomiast w konkursie recytatorskim  wzięli udział uczniowie  z

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości ma szczególne znaczenie historyczne, bowiem spełnił się sen wielu pokoleń rodaków, którzy przez 123 lata marzyli o wolnej Ojczyźnie. Rzeczpospolita powróciła na polityczne mapy Europy, co pokazało, że podejmowane przez Polaków starania narodowowyzwoleńcze nie poszły na marne. Jesteśmy Im winni wdzięczność, pamięć i szacunek. 
8 listopada 2013 roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej uczcili obchody Narodowego Święta
...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”. Organizatorem programu jest Partnerstwo dla Zdrowia - Danone, Lubella, Biedronka oraz Instytut Matki i Dziecka. 
Cele akcji:
1) Zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. 
2) Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję zdrowego żywienia. 
Dzień Zdrowego Śniadania był obchodzony w Polsce po raz
...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja o wynikach z postępowania nr 8/SPWP/POKL/2013 dotyczącego świadczenia usług edukacyjnych w ramach projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

Szczegóły w załączniku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zaproszenie do złożenia oferty 8/SPWP/POKL/2013 dotyczącej świadczenia usług edukacyjnych – przeprowadzenia dodatkowych zajęć z języka angielskiego w ramach projektu nr  POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

Szczegóły w załaczniku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
16 października 2013 r. 36 uczniów klas I – VI i 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej wzięło udział w „Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca” pod nazwą „Restart a Heart”. W Polsce organizatorem wydarzenia była Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedsięwzięcie miało charakter otwarty, wystarczyło zarejestrować się na stronie fundacji.
Celem akcji było powszechne nauczenie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i
...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
14 października 2013 roku w godzinach 8:00–15:30 odbyła się szkolna wycieczka do Dubeczna i Włodawy.
Wzięli w niej udział wszyscy chętni uczniowie z klas I-VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.
Wycieczka miała charakter edukacyjno-rekreacyjny. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie huty szkła w Dubecznie. Dzieci zdobyły wiedzę na temat pracy hutnika, produkcji szkła gospodarczego i wyrobów ze szkła. Piękne naczynia i sposób ich wykonania wzbudziły zachwyt wycieczkowiczów, a praca
...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
11 października 2013 roku obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej dwie, bardzo ważne dla naszej placówki, uroczystości – Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie Uczniów klasy I.
Rozpoczęliśmy częścią artystyczną w wykonaniu uczniów klas III-VI, w której podopieczni pragnęli podziękować Pani Dyrektor i nauczycielom za przekazywaną wiedzę, nowe umiejętności, trud wychowania, okazywaną cierpliwość i życzliwość. Nie zabrakło ciepłych słów pod adresem pani woźnej. Swoją wdzięczność uczniowie
...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W dniu 30 września 2013 roku chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej rywalizowali o tytuł mistera szkoły 2013, musieli wykazać się przed dziewczętami naszej placówki, nie tylko inteligencją, pomysłowością, sprytem, ale i czarem osobistym oraz znajomością zasad grzecznościowych. Podczas dyskoteki, wspólnych pląsów i zadań konkursowych dziewczynki wyłoniły (w głosowaniu tajnym) zwycięzcę, okazał się nim Adrian Jaglewicz uczeń z klasy IV. Chłopiec otrzymał dyplom i pamiątkową szarfę.