Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja o wynikach z postępowania nr 7/SPWP/POKL/2013 dotyczącego świadczenia usług edukacyjnych w ramach projektu nr  POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

Szczegóły w załaczniku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Tradycją już jest, że szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata.”
W tym roku akcję przeprowadziliśmy 20 września. Hasłem przewodnim było: „Odkrywamy czystą Polskę”.
„Odprawa” odbyła się na korytarzu szkolnym. Pani Małgorzata Kiszowara przeprowadziła pogadankę na temat genezy akcji, jej celów i dotychczasowego przebiegu. Wyznaczyła poszczególnym klasom tereny do uprzątnięcia, przydzieliła worki i rękawice ochronne. Następnie uczniowie pod opieką nauczycieli udali się na
...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zaproszenie do złożenia oferty 7/SPWP/POKL/2013 dotyczącej świadczenia usług edukacyjnych – przeprowadzenia dodatkowych zajęć z języka angielskiego w ramach projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

W związku z realizacją projektu pn. „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od kwietnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej realizowany jest projekt „ Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

Uczestnicy to 32 uczniów SP, którzy w ramach projektu uczęszczają na dodatkowe zajęcia z matematyki oraz zajęcia matematyczno-przyrodnicze, z języka angielskiego, polonistyczno-artystyczne i zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, logopedyczna, zajęcia fizjoterapeutyczne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

18 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej już po raz trzynasty odbyła się impreza pod nazwą „Święto Szkoły”, a po raz jedenasty – Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Sawin. W imprezie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy, rodzice, mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście.

Na olimpiadę lekkoatletyczną złożyły się następujące konkurencje: bieg sztafetowy, rzut piłeczką palantową, skok w dal, bieg

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „Święcie Szkoły” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Wólce Petryłowskiej w dniu 18 czerwca 2013 roku na szkolnym boisku. 

Program imprezy:

  • 9:30 – 12:00 – XI Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Sawin
  • 12:00 – 12:30 – Piknik integracyjny (kiełbaski z grilla oraz lody ufundowane przez Pana Andrzeja Skórę, sekretarza UG Sawin),
  • 12:30 – 13:00 – Prezentacja sprzętu technicznego w wykonaniu
...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. Mała szkoła-Wielcy My-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej
Numer ogłoszenia: 229264 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. „Mała szkoła – Wielcy My- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.
Część zamówienia 1 – Materiały dydaktyczne dla uczestników

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. „Mała szkoła – Wielcy My- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

Załączniki:

Pobierz plik (20130522_ponowna_ocena_i_wybor_oferty.docx)Informacja121 Kb

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

DOTYCZY: dostawy artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12 „Mała szkoła – Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

Szczegóły w załaczniku.