Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zaproszenie do złożenia oferty 2/SPWP/POKL/2013
dotyczące wyboru Kierownika Zajęć
dot. projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12
„Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

W związku z realizacją projektu pn. „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zaproszenie do złożenia oferty 1/SPWP/POKL/2013
dotyczące wyboru Koordynatora Projektu
dot. projektu nr POKL.09.01.02-06-243/12
„Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

W związku z realizacją projektu pn. „Mała szkoła –Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ubiegłym roku ogłosił konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Od marca do końca roku

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

14 czerwca w SP w Wólce Petryłowskiej obchodziliśmy coroczne święto – Święto Szkoły. W tym dniu gościliśmy na terenie naszej placówki nie tylko sportowców ze szkól z trenu Gminy Sawin, ale również zaproszonych gości, m.in. Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie mł. bryg, Sławomira Kozieja, mł. aspiranta Ewę Czyż – rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Wójta Gminy Sawin Andrzeja Mazura, Sekretarza Gminy Sawin Andrzeja Skórę, Dyrektor SP w Bukowie

...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dzień Dziecka w SP w Wólce Petryłowskiej obchodziliśmy w trochę nietypowy sposób, otóż uczniowie naszej placówki z opiekunami i przedstawicielami rodziców udali się z wizytą do Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej. Funkcjonariusze straży przyjęli nas bardzo serdecznie, mogliśmy zwiedzić wnętrze placówki, m.in. sale, gdzie przebywają tymczasowo zatrzymani, podejrzani o popełnienie przestępstwa. Każdy z uczniów mógł dotknąć, a nawet przymierzyć sprzętu, z jakim na co dzień obcują

...