Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Szkolne spotkania z rodzicami

7 – 14 września 2017 r.

13 – 17 listopada 2017 r.

24 stycznia 2018 r. – zapoznanie z wynikami klasyfikacji

23 – 27 kwietnia 2018 r.

w innych terminach w miarę potrzeb 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

19 stycznia 2018 r.

14 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2002r. Nr.46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59)