Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

RODZAJ IMPREZY,

UROCZYSTOŚCI

WARTOŚCI

CELE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

praca, nauka, wiedza, odpowiedzialność, patriotyzm

- integracja społeczności szkolnej,

- kultywowanie tradycji i zwyczajów szkolnych,

- kształtowanie postaw patriotycznych,

 - pielęgnowanie pamięci o poległych w obronie Ojczyzny,

- budzenie poczucia więzi narodowej;

Dyrektor, nauczyciele

1 wrzesień 2021

Udział w dziewiątej edycji ,,Narodowe Czytanie”.

wiedza, wrażliwość, kultura bycia

- rozwijanie wrażliwości czytelniczej uczniów i pogłębianie wiedzy;

K. Karpińska

D. Gmitruk

wrzesień 2021

Udział w akcji Sprzątanie Świata - Polska 2021
18-20 września

Myślę, więc nie śmiecę.

odpowiedzialność, praca, bezpieczeństwo

- propagowanie postawy ekologicznej,

- kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska,

- stosowanie w praktyce filozofii Zero Waste,

- wychowanie przez pracę;

M. Kiszowara

A. Zając

16 wrzesień 2021

Jesienny bieg w dolinie Lepituchy

zdrowa rywalizacja, bezpieczeństwo

- kształtowanie postaw prozdrowotnych,

- współpraca z rówieśnikami z innych szkół,

- wychowanie przez sport;

A. Gmitruk

24 wrzesień 2021

Szkolny Dzień Chłopaka.

życzliwość, koleżeństwo, przyjaźń

- integracja uczniów,

- kształtowanie postaw życzliwości i uprzejmości,

- kształtowanie umiejętności kulturalnej zabawy;

Opiekun SU

D. Dąbrowska,

A. Demczuk vel Gaj

wrzesień 2021

Montaż słowno- muzyczny

z okazji XVIII Dnia Papieskiego.

patriotyzm, szacunek dla życia i dokonań, autorytet

- kultywowanie pamięci o Janie Pawle II,

- ukazanie roli Pontyfikatu Papieża Polaka,

- wskazanie wzoru do naśladowania,

- propagowanie autorytetów,

- kształtowanie właściwego zachowania podczas uroczystości szkolnych;

B. Stasikowska – Przykorzyńska,

M. Pudłowska,

P. Mroczek

październik 2021

Pasowanie na ucznia klasy I

poczucie przynależności do wspólnoty, współdziałanie, odpowiedzialność, kultura zachowania i stroju

- integracja społeczności szkolnej,

- kształtowanie właściwego zachowania podczas uroczystości szkolnych,

- uroczyste przyjęcie dzieci do społeczności uczniowskiej,

- poznanie tradycji i zwyczajów szkolnych;

T. Stebelska,

A. Zając

październik 2021

Akademia z okazji Święta Niepodległości.

Ojczyzna, naród, tożsamość narodowa, niepodległość, wolność

- rozwijanie postaw patriotycznych,

- budzenie szacunku do symboli narodowych,

- kultywowanie pamięci o bohaterach narodowych,

- kształtowanie właściwego zachowania podczas uroczystości szkolnych;

K. Karpińska,

J. Ciesielczuk

listopad 2021

„Śniadanie Daje Moc”.

samodzielność, współpraca, estetyka.

- kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,

- szerzenie kultury spożywania posiłków

A. Nowicka – Malec,

T. Stebelska,

J. Ciesielczuk

M. Futa,

listopad 2021

Andrzejki szkolne.

obrzędy, tradycja, życzliwość, wspólnota, odpowiedzialność

- zapoznanie z dawnymi i współczesnymi zwyczajami andrzejkowymi,

- kultywowanie tradycji,

- kształtowanie umiejętności kulturalnej zabawy;

Opiekun SU

D. Dąbrowska,

A. Demczuk vel Gaj

listopad 2021

Mikołajki szkolne.

życzliwość, empatia, koleżeństwo

- budzenie empatii,

- kształtowanie umiejętności dzielenia się z innymi,

- integracja zespołów uczniowskich;

Wychowawcy klas we współpracy z rodzicami

grudzień 2021

Spotkanie Wigilijne, wspólne kolędowanie

obrzędy, tradycja, życie rodzinne, tolerancja, religia, wspólnota

- kultywowanie tradycji,

- poznanie zwyczajów i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;

B. Stasikowska – Przykorzyńska,

P. Mroczek

grudzień 2021

Kartka dla seniora

z okazji Dnia Babci

i Dziadka.

więzi rodzinne, miłość, szacunek

- wzmacnianie więzi emocjonalnej między członkami rodziny,

- okazywanie szacunku starszym,

- integracja społeczności lokalnej;

A. Nowicka – Malec,

M. Futa,

styczeń 2022

Światowy Dzień Autyzmu

wsparcie i pomoc, akceptacja, tolerancja

- podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu,

- ukazanie wsparcia i jedności z osobami cierpiącymi na autyzm oraz ich rodzinami;

D. Dąbrowska,

M. Futa

kwiecień 2022

Rodzinny konkurs na pisankę wielkanocną

obrzędy, tradycja, życie rodzinne, tolerancja, religia, wspólnota

- kultywowanie tradycji,

- poznanie zwyczajów i obrzędów związanych z Wielkanocą,

- integracja społeczności uczniowskiej i społeczności lokalnej;

T. Stebelska,

A. Zając,

M. Futa

marzec 2022

Dzień Ziemi – prezentacja multimedialna

odpowiedzialność, praca, bezpieczeństwo, współpraca

- propagowanie postaw proekologicznych,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych;

M. Kiszowara,

R. Królikowska,

P. Mroczek

22 kwiecień 2022

Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi.

Ojczyzna, naród, tożsamość narodowa, wolność, symbole narodowe, patriotyzm

- rozwijanie postaw patriotycznych,

- budzenie szacunku do symboli narodowych,

- kultywowanie pamięci o bohaterach narodowych,

- kształtowanie właściwego zachowania podczas uroczystości szkolnych;

K. Karpińska,

J. Ciesielczuk

maj 2022

Dzień Matki – upominki dla mam.

kultura bycia, wrażliwość,

- wzmacnianie więzi emocjonalnej między członkami rodziny,

- okazywanie miłości i szacunku bliskim,

- integracja społeczności lokalnej, więzy rodzinne, miłość, bezpieczeństwo, szacunek;

Nauczyciele przedmiotów artystycznych

maj 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

praca, nauka, wiedza, odpowiedzialność, tradycja szkolna, pamięć, szacunek

- integracja społeczności szkolnej,

- promowanie uczniów zdolnych,

- kultywowanie tradycji i zwyczajów szkolnych,

- propagowanie atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego;

Dyrektor, nauczyciele

24 czerwiec 2022