Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Dzieci rodzą się ze skrzydłami.
Nauczyciele pomagają im je rozwinąć. 
Janusz Korczak

 

13. października 2015 roku w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto oświaty, pedagogów i pracowników szkoły.

Uczniowie klas V-VI zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym wierszem i piosenką podziękowali swoim nauczycielom za przekazywaną wiedzę, zdobyte umiejętności, poświęcenie i serce wkładane w pracę z podopiecznymi. Młodzi recytatorzy podkreślili, że nauczyciele dokładają wielu starań, by rozniecić w swoich wychowankach płomień ambicji i aspiracji, mobilizują uczniów do ciężkiej pracy i rozwijania pasji. Do słów wdzięczności dzieci dołączyły również własnoręcznie wykonane prezenty, które wręczyły pedagogom i pani woźnej.

Po wystąpieniu uczniów głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Fedorowicz. Pani Fedorowicz gratulowała nauczycielom sukcesów na polu dydaktycznym, podziękowała za trud i zaangażowanie wkładane w pracę z uczniami, złożyła wszystkim pedagogom najserdeczniejsze życzenia, wręczyła kwiaty i, na ręce Pani Dyrektor, przepiękny, ręcznie wykonany obrazek.

Po przemówieniu Pani Fedorowicz głos zabrała Dyrektor SP w Wólce Petryłowskiej Pani Róża Sajek, która podziękowała Radzie Rodziców i Społeczności Uczniowskiej za życzenia i część artystyczną. Pani Dyrektor przypomniała, że praca nauczyciela jest pracą bardzo odpowiedzialną - to misja w kształtowaniu i wychowaniu młodych umysłów. Pani Dyrektor złożyła wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia oraz odczytała list z życzeniami od Lubelskiego Kuratora Oświaty. Następnie Pani Dyrektor wręczyła nauczycielom nagrody za wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Akademia przygotowana przez uczniów spotkała się z życzliwym przyjęciem widzów, wystąpienie Pani Dyrektor i przewodniczącej RR publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Dzień Edukacji Narodowej w SP w Wólce Petryłowskiej upłynął w radosnej atmosferze, pełnej wzruszeń, szczerych życzeń i wyrazów wdzięczności wyrażanych zarówno przez uczniów, jak i rodziców.