Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu - rok szkolny 2021/2022

 

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 6. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami
 7. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
 8. podejmowanie przez uczniów działań tworzących przyjazną atmosferę w szkole, zachęcających do okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom,
 9. organizowanie wolnego czasu uczniów.

 

Zadania do wykonania:

 

WRZESIEŃ

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.
 • Organizacja kampanii wyborczej.
  • wybory do Zarządu SU,
  • wyłonienie Rady Wolontariat.
 • Akcja "Sprzątanie świata".
 • Dzień Chłopaka –życzenia dla wszystkich chłopaków, konkursy i zabawy, wybory super chłopaka w szkole.

PAŹDZIERNIK

 • Dzień Edukacji Narodowej- zorganizowanie akademii, życzenia dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
 • „FOTOdzień”- wykonywanie zdjęć grupowych wraz z wychowawcami poszczególnych klas (zbiórka pieniędzy na „DZIEŃ Z PIZZĄ”).
 • Spotkanie z funkcjonariuszami policji w celu przypomnienia uczniom zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.

LISTOPAD

 • Przeprowadzenie akcji „Śniadanie Daje Moc”.
 • Pamiętajmy o zmarłych – zapalenie zniczy na Mogile Powstańców.
 • Narodowe Święto Niepodległości – udział w gminnych obchodach upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości, zorganizowanie akademii.
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia - konkurs plastyczny dla kl. I-III oraz literacki dla klas IV-VIII pt. „Pluszowy Miś”.
 • Andrzejki szkolne- przygotowanie wróżb i konkursów.

GRUDZIEŃ

 • Ubieranie choinki szkolnej.
 • Mikołajki szkolne – wizyta świętego Mikołaja, rozdanie prezentów.
 • „Kartka dla seniora” i „Słodki upominek dla seniora”- wykonanie kartek świątecznych i dostarczenie ich wraz z dobrym słowem i słodkim upominkiem seniorom naszej lokalnej społeczności.
 • Klasowe spotkania wigilijne.
 • Konkurs charytatywny na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy – przekazanie zebranych pieniędzy na rehabilitację Wojtka Kędzierawskego.
 • Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".
 • Konkurs na najpiękniej przystrojoną klasę.

STYCZEŃ 

 • „Kiermasz książek” – zbiórka pieniędzy na „DZIEŃ Z PIZZĄ”.
 • "Dzień Babci i Dziadka" - piosenka dla naszych Kochanych Dziadków.

LUTY 

 • Poczta Walentynkowa – ubieramy się na czerwono (plebiscyt klasowy ), doręczenie walentynek przez „szkolnego” listonosza.
 • Dzień Bezpiecznego Internetu.
 • Zbiórka Karmy dla zwierząt chełmskiego schroniska.

MARZEC

 • Dzień Kobiet- wybór SUPER DZIEWCZYNY (wręczenie dyplomu oraz prezentu).
 • Wizyta członków wolontariatu w schronisku i przekazanie uzbieranej karmy.
 • Spotkanie z ciekawymi ludźmi.
 • Pierwszy Dzień Wiosny żegnamy się z zimą „Dniem Wesołego Kapcia” (uczniowie tego dnia zaprezentują się w niezwykłym i niepowtarzalnym obuwiu domowym, uczeń w „najweselszych” kapciach zostanie nagrodzony).

KWIECIEŃ 

 • „Konkurs świąteczny na najpiękniejszą pisankę”.
 • Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej mł. chor. Panem Krzysztofem Pudło (klasa VII oraz VIII).

MAJ

 • Dzień Dziecka- piknik na boisku szkolnym oraz zawody sportowe.
 • „Dzień pizzy”- projekcja wybranego filmu/bajki.

CZERWIEC 

 • Święto Rodziny (plenerowa impreza grill, zabawy ruchowe ).
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

 

AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę,
 • informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji,
 • całoroczna zbiórka nakrętek,
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami,
 • udział w uroczystościach szkolnych,
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji- święta okolicznościowe,
 • współpraca z PCK, LOP.

 

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, konfliktów, specyficznych sytuacji).

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 • Monika Futa
 • Joanna Ciesielczuk