Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
11 października 2013 roku obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej dwie, bardzo ważne dla naszej placówki, uroczystości – Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie Uczniów klasy I.
Rozpoczęliśmy częścią artystyczną w wykonaniu uczniów klas III-VI, w której podopieczni pragnęli podziękować Pani Dyrektor i nauczycielom za przekazywaną wiedzę, nowe umiejętności, trud wychowania, okazywaną cierpliwość i życzliwość. Nie zabrakło ciepłych słów pod adresem pani woźnej. Swoją wdzięczność uczniowie wyrazili wierszem i piosenką oraz własnoręcznie wykonanymi upominkami. Rada Rodziców obdarowała pedagogów i pracowników szkoły kwiatami i przepysznym tortem, przewodnicząca RR - pani Małgorzata Fedorowicz - wygłosiła przemówienie, w którym dziękowała nauczycielom za ich poświęcenie i wkład w powierzone im obowiązki.
W drugiej części uroczystości nastąpiło uroczyste pasowanie dzieci z klasy I na uczniów SP w Wólce Petryłowskiej. Oczywiście przed uroczystym pasowaniem maluchy musiały przejść szereg prób… Okazało się, że znakomicie się z nich wywiązały, wykazały się zdrowym rozsądkiem, wiedzą i znajomością zasad kulturalnego zachowania. Będą z nich wspaniali uczniowie! Uroczystego pasowania pierwszaków dokonała Pani Dyrektor, która dodatkowo obdarowała maluszki pamiątkowymi prezentami. Pierwszoklasiści otrzymali prezenty również od rodziców i zaproszonych gości, m.in. od Sekretarza UG pana Andrzeja Skóry, Rady Rodziców. Wychowawczyni klasy I – pani Maria Kowalska – została obdarowana przez rodziców wyjątkowym, cukierkowym bukietem.
Po uroczystości zaproszeni goście i pierwszoklasiści udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy pierwszej.
Ten wspaniały dzień na długo zostanie w pamięci uczniów i nauczycieli oraz rodziców podopiecznych naszej szkoły.