Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

28 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski skierowany do dzieci klas I – III oraz rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas IV – VI pt. „Mój ulubiony poeta i jego twórczość”. Konkursy przygotowały: Karolina Fajks i Teresa Stebelska. Do konkursów przystąpili uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy Sawin. 

Pięcioosobowa Komisja w skład, której wchodzili wydelegowani nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie oraz przewodnicząca Rady Rodziców wysłuchała 14 recytatorów. Podczas oceny zwracano uwagę na dobór repertuaru, możliwości wykonawcze uczestnika, znajomość tekstu, kulturę słowa, interpretację utworu. Rywalizacja była bardzo wyrównana, dzieci były bardzo dobrze przygotowane do konkursu. Komisja przyznała:

  • I miejsce – Alicji Fedorowicz (SP w Wólce Petryłowskiej),
  • II miejsce – Paulinie Struskiej (SP w Wólce Petryłowskiej),
  • III miejsce – Mateuszowi Szpakowskiemu (ZS w Sawinie).

Oprócz tego przyznano dwa wyróżnienia dla Aleksandry Kozak i Dagmary Kozak (ZS 

w Sawinie).

Na konkurs plastyczny w kategorii klas IV – VI wpłynęło 12 prac. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę: samodzielność wykonania, estetykę, zgodność pracy z tematem, dobór techniki plastycznej.

  • I miejsce zdobyła Zuzanna Kloc (ZS w Sawinie),
  • II miejsce – Paulina Lenc (SP w Wólce Petryłowskiej),
  • III miejsce – Agata Myszka (SP w Czułczycach). 

Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Nagrody zostały zakupione dzięki funduszom przekazanym przez sponsorów: 

  • Firmę Handlową „Grześ”, Zbigniew Błaszczuk,
  • Drezbut PPHU Eksport – Import ,Marzena Demczuk vel Gaj, 
  • Zakład Usługowy Stacja Paliw, Jacek Popielarz.

Po prezentacji wierszy uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany również przez sponsora imprezy - Spółdzielnię Socjalną Vita Solis. W trakcie poczęstunku dzieci oglądały prezentację pt. „Stop cyberprzemocy”

Na zakończenie konkursu nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu zostały wręczone pamiątkowe dyplomy.