Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

23.04.2015 r.w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbył się Szkolny Konkurs Recytatorsko-Wiedzowy „Spotkanie z Wandą Chotomską”. Konkurs składał się z dwóch części – części recytatorskiej, skierowanej do uczniów klas I-III oraz części wiedzowej, przeznaczonej dla uczniów klas IV-VI. 

Cele konkursu recytatorskiego: popularyzacja twórczości Wandy Chotomskiej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji polskiej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, promocja uczniów zdolnych, upowszechnianie nawyku kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach. Cele konkursu wiedzowego: zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Wandy Chotomskiej, rozbudzanie motywacji do korzystania z różnych źródeł wiedzy, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, podnoszenie wiary we własne możliwości.

W konkursie recytatorskim wzięło udział 7 uczniów z klas I-III. Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Szkoły, dokonała oceny występów uczniów, według następujących kryteriów: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika, znajomość tekstu, kultura słowa, interpretacja utworu (tempo, intonacja), ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny). Po wysłuchaniu wszystkich recytacji i podsumowaniu punktów przyznanych przez komisję, przyznano następujące lokaty:

  • I miejsce – Paulina Struska, uczennica klasy II
  • II miejsce – Alicja Fedorowicz, uczennica klasy II
  • III miejsce – Weronika Młynarczyk, uczennica klasy III

W konkursie wiedzowym wzięło udział 11 uczniów z klas IV –VI, zadaniem uczniów było rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru, pytania dotyczyły życia i twórczości Wandy Chotomskiej, z testu uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 11 punktów. Po sprawdzeniu i podliczeniu punktów przez komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły, konieczne było przeprowadzenie tzw. „dogrywki” , uczniowie, którzy uzyskali najwyższą, taką samą liczbę punktów, odpowiadali ustnie na pytania otwarte. Reasumując, po dokonaniu „dogrywki” komisja konkursowa przyznała:

  • I miejsce- Ignacemu Pytlowi, uczniowi klasy V
  • II miejsce – Julii Jaglewicz, uczennicy klasy IV
  • III miejsce – Aleksandrze Biedzińskiej, uczennicy klasy VI i Klaudiuszowi Kwiatkowskiemu, uczniowi klasy IV 

Jury konkursu było pełne uznania i podziwu dla wiedzy i umiejętności uczestników. Laureaci konkursu otrzymali, z rąk Pani Dyrektor, gratulacje, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Przebieg konkursu i jego finał udowodniły, jak wielu ambitnych i zdolnych uczniów uczęszcza do naszej szkoły.