Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

1. września 2015 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. W inauguracji wzięli udział: ksiądz Tomasz Makara, Wójt Gminy Sawin Pan Dariusz Ćwir, Pani Julia Kopiś – przedstawiciel rodziny Państwa Kobusów, Dyrektor SP w Wólce Petryłowskiej Pani Róża Sajek, rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej w kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Petryłowie. Wspólnie pomodliliśmy się o błogosławieństwo na nadchodzące dziesięć miesięcy nauki, zdobywania nowych umiejętności i ciekawych doświadczeń.

Po Mszy Świętej spotkaliśmy się na holu szkoły. Pani Dyrektor powitała szanownych gości, rodziców, uczniów oraz nauczycieli i złożyła zebranym życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Następnie odczytała list Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty , przedstawiła wychowawców klas i pozostałą kadrę pedagogiczną, przypomniała o tragicznej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym.

Kolejnym, bardzo miłym, punktem inauguracji były podziękowania, które Pani Dyrektor skierowała pod adresem Wójta Gminy Sawin Pana Dariusza Ćwira oraz Państwa Teresy i Mariana Kobusów. W imieniu rodziców, uczniów i Grona Pedagogicznego, Pani Dyrektor, w ciepłych słowach, dziękowała Panu Wójtowi za wsparcie organu prowadzącego w przeprowadzeniu remontu korytarza szkolnego i odświeżeniu sal lekcyjnych oraz Państwu Kobusom za bezinteresowną pomoc finansową w przeprowadzeniu remontu korytarza szkolnego. W imieniu Państwa Kobusów podziękowania przyjęła córka – Pani Julia Kopiś z bratankiem Miłoszem. Pan Wójt i Państwo Kobusowie – w dowód wdzięczności – otrzymali pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrał Pan Wójt, który złożył uczniom i nauczycielom życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, omówił przebieg prac remontowych, podziękował Państwu Kobusom za wkład materialny i pomoc techniczną w przeprowadzeniu remontu. Podziękował także Radnemu Panu Eugeniuszowi Gumienikowi za prace na rzecz szkoły.

Na zakończenie uczniowie i rodzice wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych. Wychowawcy przypomnieli podopiecznym o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły, w trakcie oczekiwania na autobus szkolny i podczas poruszania się po jezdni, podali uczniom plan zajęć. 

Nowe, kolorowe wnętrze szkoły, pozytywnie zaskoczyło rodziców i uczniów naszej szkoły. W takiej szkole jeszcze przyjemniej się uczyć! Podekscytowani wychowankowie, szczególnie ci najmłodsi, twierdzili, że już nie mogą doczekać się następnego dnia, bo spotkają się ze swoją panią, koleżankami, kolegami i będą mogli opowiedzieć o wakacyjnych przygodach…