Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

18. września 2015 r., jak co roku, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Hasło przewodnie akcji 2015 to „Wyprawa – poprawa”. W tym roku akcja skierowana była na monitoring środowiska oraz budowanie czystego otoczenia na co dzień, propagowała wyjścia w teren, zlokalizowanie problemów związanych z czystością i porządkiem w najbliższym środowisku oraz zgłoszenie ich właściwym organom, np. gminom.

Nim nasi „szkolni pogromcy śmieci” wyruszyli w teren, na boisku szkolnym odbyła się „odprawa”. Uczeń klasy V (przewodniczący szkolnego koła LOP) Piotr Pytel przypomniał genezę akcji, jej cele i dotychczasowy przebieg. Pani Małgorzata Kiszowara- szkolny koordynator akcji - wyznaczyła poszczególnym klasom tereny do uprzątnięcia, przydzieliła worki na śmieci i rękawice ochronne, przypomniała o segregacji odpadów. Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się na „śmieciowe łowy”. Posprzątano teren wokół ogrodzenia szkoły, pobocze drogi wiejskiej Petryłów-Wólka Petryłowska i przystanki autobusowe. Zebrane odpady stanowiły głównie opakowania po produktach żywnościowych i plastikowe butelki.

Zbiórka śmieci była doskonałą lekcją ekologii. Nagrodą za dobrze wykonaną i pożyteczną pracę było ognisko z pysznymi kiełbaskami i ciepłą herbatą.